Redcode Standard

İşletmeler kendi içinde, satış, satın alma, lojistik, üretim, planlama, finansman yönetimi, yönetim muhasebesi gibi süreçlerini klasik kurumsal kaynak planlama uygulamalarıyla otomatize ederken, kendisi ile müşterilerini ve tedarikçilerini elektronik ortamda buluşturacak uygulamalara da ihtiyaç duyuyor. RedCode Standard, işletmelerin finans ve muhasebe uygulamalarına ek olarak müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, ileri üretim planlama gibi uygulamaları ile özellikle üretim yapan orta ölçekli sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirildi.

Modüler yapısı ile işletmelerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen Redcode Standard, yabancı dil, eş zamanlı çok kullanıcı, çoklu para birimi, uluslararası muhasebe standartları gibi birçok teknolojik özelliğiyle fark yaratıyor.
RedCode Standard, 3 kullanıcılı işletmelerden, 40 kullanıcıya kadar olan orta ölçekli sanayicilerin hizmetine sunuluyor.

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi, kurumların müşteri yanlısı büyüme stratejilerine odaklanmalarını, üstün müşteri yönetim mekanizması ile rekabetçi olabilmelerini sağlayan güçlü bir araçtır.

Müşteriyi tanıma, potansiyel satış grupları saptama, pazarlama faliyetlerini yönetme, aday ve fırsatların yönetimi, tekliften siparişe satış sürecinin takibi gibi kapsamlı fonksiyonalite ile tam anlamıyla satış yönetimi sağlar.

Pazarlama

Satış Süreci

Müşteri Memnuniyeti

İş Akış Yönetimi ve e-imza

İletişim (e-posta, SMS)

 

Tedarik Zinciri Yönetimi

Kurumlar günümüz ekonomik koşullarında bir yandan yenilik ve müşteri geri dönüşlerindeki kalitenin arttırılması için uğraş verirken bir yandan da maliyetlerin indirilmesi baskısı ile karşı karşıyadır. Redcode serisi Tedarik Zinciri Yönetimi, müşterilerinizi, sizi ve tedarikçilerinizi e-birliktelik (e-collaboration) ortamında buluştururak tüm müşteriden tedarikçiye kadar tüm bilgi akışının elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlar. Aynı zamanda planlama, gerçekleştirme ve tüm tedarik zincirinin koordinasyonunu da sağlar.

e-birliktelik ortamında tedarik zincirindeki halkalarda kullanılan uygulama Netsis olsun ya da olmasın, bütünleşik bilgi alışverişi hissedilmeden sağlanmaktadır.

Tedarikçi/Üretici Portal

Planlama

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Satın Alma

Stok Yönetimi

Sevkiyat

İş Akış Yönetimi ve e-imza

 

Kurum İçi Uygulamalar

e-collaboration (e-birliktelik) ortamlarında müşteri ve tedarikçilerle bütünleşik bilgi paylaşımı bir taraftan yürütülürken, kurum içindeki işlerin de sağlam bir kurumsal kaynak planlaması paketi ile desteklenmesi gerekir. Kurum içindeki işlemlerin hız, doğruluk ve karara destek anlamında yüksek performansa sahip olması, müşterilere cevap verme süresi ve kalitesinin istenen seviyelere çekilmesini sağlayacaktır.

Örneğin finans sürecinin verimliliği tüm süreçleri ve işletmenin performansını yükseltebilir. Aynı şekilde insan kaynakları personelin verimliliğini sağlamaya yönelikken, ileri üretim planlama fonksiyonları kaynakların verimli kullanılmasını hedefler. Tüm bütünleşik yapı, yönetime stratejileri oluşturmada yardımcı olacak karar destek mektıanizmasını besler ve sonuçta işletme, uzun vadede gücünü arttırarak büyümesini sürdürebilecektir.

Kurum içi uygulamalar bölümleri şunlardır;

Satış

Planlama

Satın Alma

Stok Yönetimi

Üretim

Finans Yönetimi

İnsan Kaynakları

 

Altyapı / Teknoloji / Yönetim Bilgi Sistemi

Redcode serisi ürünler, gelececeğin teknolojilerini altyapısında barındırır ve öylelikler firmalara geniş yelpazede farklılık yaratcak avantajlar sunar. Güçlü raporlama altyapısı, her an başvurulabilecek karar destek mekanizmanız ve yardımcınızdır. Barındırdığı E-Mail ve SMS yönetimi, konumsal teknolojiler, ses ve e-imza desteği gibi teknolojileri firmanıza farklı alanlarda üstün özellikler kazandırır. Ürünleri saran holding / işletme / şube, proje, ileri güvenlik ve iş akışı yapıları güvenli çalışma ve veri korumasını sağlarken, tüm süreçleri yapıya uygun farklı boyutlarda çalıştırmayı, takibi ve raporlayabilmeyi sağlar. Kullanıcı dostu ortamda ise kullanıcılarınıza kolaylık ve pratiklik sağlarken yapılan işi hızla bitirebilmeleri rahatlığını da sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca sağlanan güçlü arabirim bileşenleri ile firmanıza özel ihtiyaçlar anlamında farklı uygulamalar geliştirilmesi ve bütünleşik çalıştırılabilmesi kolyalıkla sağlanabilmektedir.

Yönetim Bilgi Sistemi

Altyapı

Özelleştirme