Logo Mariner

 

LOGO Mariner, denizcilik sektöründe yük çeşidine bakmadan ister kendi gemileriyle isterse de sadece işletmesini yaptığı gemilerle faaliyet gösteren işletmeler için çözüm sunmaktadır. LOGO Mariner, denizcilik sektörüne uygun olarak barındırdığı geniş özellik setiyle gerek seyir halindeki, gerekse limanda demirli olan gemilerinizi etkin bir şekilde yönetmenizi sağlamanın yanında, merkezden de tek noktadan konsolide bir şekilde sonuçları izlemenizi mümkün kılmaktadır.

Uluslararası standartlara uyumluluğu belgeleyen kuruluşlar (Germanischer Lloyd) tarafından da onaylanmış (tüm modüller) olan LOGO Mariner, gemilerinizin ve personelinizin merkezden çok uzaklarda geçirdiği denetimlerden bile başarı ile geçmelerini sağlamaktadır.

 

 

Modüller

BOSPHORUS

DARDANELLES

GIBRALTAR

 

Data Alış-Veriş- Transferi (SYNC)

+

+

+

 

Yönetim (Admin)

+

+

+

 

Gemi & Ofis Tanımlamaları (Ship Particular)

+

+

+

 

Stok Yönetimi (Stock Management)

+

+

+

 

Planlı Bakım Yönetimi PMS 1 (Planned Maintenance System)

+

+

+

 

Planlı Bakım Yönetimi PMS 2 (Planned Maintenance System)

-

+

+

 

ISM (Emniyetli Yönetim Sistemi)

-

+

+

 

Sefer Yönetimi (Voyage Management)

-

+

+

 

Uyarı Listeleri (Warning Lists)

-

+

+

 

Yönetici Konsolu (Dashboard)

-

+

+

 

Talep Yönetimi (Requisition Management)

-

+

+

 

Satın Alma Yönetimi (Purchasing Management)

-

-

+

 

Finans Yönetimi (Finance Management)

-

-

+

 

Mürettebat Yönetimi (Crew Management)

-

o*

o*

 

Doküman Yönetiimi (Document Management)

-

o*

o*

 

 

 

Data Alış-Veriş - Transferi (SYNC)

Ofis ve gemi arasındaki karşılıklı veri transferinin gerçekleştirildiği modüldür.

 

Yönetim (Admin)

Programın kullanımına ilişkin yetki ve kullanıcı bilgileri girilir

 

Gemi & Ofis Tanımlamaları (Ship Particular)

 

Stok Yöntemi (Stock Management)

Gemilerde bulunan ürün miktarları, türleri, ürün detayları izlenir, gemiye stok ekleme ve stoktan düşme işlemleri  takibi,

 

Planlı Bakım Yönetimi 1 (Planned Maintenance PMS 1) 

Gemiye ait aksamların, işlerin tanımlanıp listelendiği, iş planlarının yapıldığı, gemi içindeki parça, makine vb aksamlara ait performans ve değerlendirme raporlarının alınır,

 

Planlı Bakım Yönetimi 2 (Planned Maintenance PMS 2)

PMS1 deki özelliklere ek olarak,

 

Emniyetli Yönetim Sistemi (ISM)

Sertifikalar

Gemi sertifikaları tanımlama, gemilerin sahip olduğu sertifikaların yönetimi. Servis ve yenileme planlamalarının istenen uyarı adımları ile birlikte yapılması

Sertifika Çeşitleri

Talim ve Eğitimler (Drill & Training )

ISM gereğince düzenlenen gemi talimlerinin, istenen aralıklarla otomatik planlama yaptırma ve gemilere atanması, geçmiş kayıtların belirlenen formatlarda raporlanması,

 

Dokümanlar (Documents)

Ofis ve gemilerde tespit edilen uygunsuzlukların kaydı. Uygunsuzlukların yetki ve görev bazında yönetilmesi.Belli analiz sonuçlarının raporlanması. Sistem içinde uygunsuzluk oluşturulabilecek menülerden direk bağlantı. Ofis-ofis, gemi-gemi, ofis-gemi denetlemerini planlama ve yapma imkanı, kaza raporlarının kaydı ve raporlanması, gemi ve ofis aylık toplantılarının kayıtları, otomatik planlama ve madde tekrara bağlı uygunsuzluk takibi, planlı bakım dışı gemi iş listelerinin oluşturulması ve takibi, sistem içinde kullanıcı bazlı mesajlaşma imkanı, aylık kaptan kasa hesaplarının kaydı ve raporlaması,

 

 

Sefer Yönetimi (Voyage Management)

Geminin sefer bilgilerini yönetimi,

 

Uyarı Listesi (Warning Lists)

İstenilen süreç veya fonksiyonlar için belirlenen koşullara göre uyarı listeleri düzenleme işlevini yürüten modüldür. Önceden belirlenen kurallara göre,  bekleyen kişisel görevler zamanı geldiğinde uyarı listesi ekranına düşer ve bu ekrandan takibi yapılır,

 

Yönetici Konsolu (Dashboard)

Yönetici Konsolu, sertifika, doküman ve benzeri belge ve işlerin takibini gemi ve şirket bazında tek bir ekran üzerinden yürütülmesini sağlar.

 

Talep Yönetimi (Requisition Management)

Gemiden merkeze stok ve onarım başlıkları altında istek verme, siparişe bağlı stok girişi (sipariş miktarı ve teslim alınan miktar kontrol edebilme)

 

Satınalma (Purchasing)

Talep edilen stokların satınalma işlemi gerçekleştirme,

 

Finans Yönetimi (Finance Management)

İşletme masraflarına (running cost) doğrudan etki eden temel bütçe tanımlamaları ve fatura girişleri,

 

Mürettebat Yönetimi (Crew Management)

Personele ait tüm bilgilerin girildiği ve personel yönetiminin gerçekleştirildiği modüldür.

 

Doküman Yönetimi (Document Management)

Doküman Yönetimi,  gemi ile ilgili dokümanların ve doküman versiyonlarının takibi ile gemideki iş akışına istinaden prosedürlerin takibinin gerçekleştirildiği modüldür.