ETA PAKET FİYAT LİSTESİ

    Versiyon-7    Versiyon-8-SQL       Eta-SQL
Paket-1
1.300
TL
1.700
  TL
2.500
  TL
Paket-2
1.750
  TL
2.200
  TL
3.000
  TL
Paket-3
2.200
  TL
2.950
  TL
4.000
  TL
Paket-4
2.400
  TL
3.450
  TL
4.500
  TL
Paket-5
1.770
  TL
2.250
  TL
3.250
  TL
Paket-8
2.850
  TL
4.150
  TL
5.250
  TL
Paket-9  
  TL
3.250
  TL
4.300
  TL
Paket-10  
  TL
4.590
  TL
8.200
  TL
Paket-11
  TL
  TL
9.600
  TL
Müşavir-1  
  TL
1.500
  TL  
  TL
Müşavir-2  
  TL
2.050
  TL  
  TL
Müşavir-3
1.450
  TL
1.850
  TL  
  TL
Müşavir-4
1.850
  TL
2.200
  TL  
  TL
Müşavir-5
1.650
  TL
2.050
  TL  
  TL
Müşavir-6
1.950
  TL
2.350
  TL  
  TL
Müşavir-7  
  TL
2.700
  TL  
  TL
ETA MODÜL FİYAT LİSTESİ
 
    Versiyon-7    Versiyon-8-SQL       Eta-SQL
Stok
460
  TL
700
  TL
990
  TL
Cari
460
  TL
700
  TL
990
  TL
Fatura
460
  TL
700
  TL
990
  TL
Muhasebe
610
TL
900
TL
1.400
TL
Çek/Senet
470
  TL
700
  TL
990
  TL
İrsaliye
430
TL
650
TL
750
TL
Üretim
460
  TL
1.250
  TL
3.750
  TL
Sipariş
500
TL
700
TL
1.150
TL
Demirbaş
770
  TL
1.150
  TL
1.750
  TL
Bordro
990
TL
1.650
TL
2.250
TL
İşletme
470
  TL
640
  TL
800
  TL
Taksit
470
TL  
TL  
TL
Döv.Muh.
390
  TL
430
  TL
750
  TL
Mikt.Muh.
390
TL
430
TL  
TL
Sonr.Muh.
540
  TL  
  TL  
  TL
Döv.Cari
200
TL
TL
TL
Stok 2.Brm.
200
  TL
  TL
  TL
Barkod Çlşma
330
TL  
TL  
TL
Kur Takibi
200
  TL
280
  TL
450
  TL
Depo
340
TL  
TL  
TL
Raporlar
500
  TL
1.250
  TL
1.500
  TL
Mali tablolar
400
TL
550
TL
700
TL
Yazar Kasa
800
  TL  
  TL  
  TL
Adisyon
720
TL  
TL  
TL
Kredili Satış
880
  TL  
  TL  
  TL
Kasa
300
TL
450
TL
650
TL
Banka  
  TL
450
  TL
650
  TL
Renk/Beden  
  TL  
  TL
1.850
  TL
Transfer
650
  TL
1.150
  TL
1.300
  TL
Döv.Çalş.Paketi
  TL
750
  TL
1.000
  TL
Dövizli Rap.
380
  TL
580
  TL
750
  TL
Bütçe
370
TL  
TL
650
TL
Etiket Yazdırma  
  TL  
  TL
1.050
  TL
Parti Takibi  
  TL
700
  TL
750
  TL
Plasiyer Takibi  
  TL  
  TL
650
  TL
Seri No Takibi
  TL  
  TL
1.850
  TL
Cari Bazlı F.Tak.
  TL
320
  TL  
  TL

 

FİYATLANDIRMA KOŞULLARI

a. Versiyon 6' dan ETA 8-SQL' e geçişte ETA 8-SQL program bedelinin % 65'i talep edilir.
b. Versiyon 7' den ETA 8-SQL' e geçişte ETA 8-SQL program bedelinin % 50'si talep edilir.
c. ETA for Windows’ dan ETA 8-SQL' e geçişte ETA 8-SQL program bedelinin % 45'i talep edilir.

 • Eğer müşterimizin birden fazla sistemi varsa sadece ETA 8-SQL'e geçiş yapılan sistem için geçiş bedeli hesaplanır. Diğer sistemler için indirim yapılmaz.
 • Satıştan kaldırılmış eski versiyonlardan (Versiyon 6'dan önceki) ETA 8-SQL' e geçişte;

a. Versiyon 6 bedelinin % 50'si alınarak bu versiyona upgrade edilir.
b. Daha sonra 9. maddenin (a) şıkkı uygulanır.

 • Diğer ana ETA versiyonlarından ETA 8-SQL' e geçişte, aynı zamanda daha büyük bir program paketine geçiliyorsa; önce Madde 9 uygulanarak ana versiyon geçiş bedeli belirlenir. Daha sonra ETA 8-SQL’deki iki paket arasındaki fark geçiş bedeline eklenerek fiyat hesaplanır. Bu uygulama yalnızca ETA 8-SQL'e upgrade' lerde geçerlidir.
 • Kullanıcının daha sonra alacağı ilave modüllerde paket indirimi uygulanmaz, fiyat listesinde belirlenmiş modül fiyatları uygulanır. Sadece daha sonra alınan modüller için bir senelik Eğitim/Servis garantisi verilir.
 • Peyderpey alınan modüller fiyat listemizde belirtilen paketlerden birinin içeriğini oluşturuyorsa daha sonraki her türlü versiyon ve kullanıcı sayısı artırımlarında fiyatlar bu paket fiyatı üzerinden hesaplanır.
 • Paket alımlarında paket kapsamına giren modüller paket bölünerek farklı bilgisayarlara yüklenemez.
 • Kullanıcıların değişiklikler ve/veya rapor dizaynları talep etmeleri halinde ETA teknik imkânlar çerçevesinde bu talebi karşılayabilir ve uygun gördüğü ücreti talep edebilir.
 • Hırsızlık ve doğal afetler (yangın, sel, vb.) sonucunda zayi edilen programların tekrar yüklenmesi için ilgili resmi evraklar ibraz edildikten sonra yalnızca programların zayi olduğu durumda yeni set için versiyon yenileme ücreti talep edilir.
 • Exe ve versiyon yenileme hizmettir, iade alınmaz.
 • Ek modül ve terminal ilavesi siparişlerinde son versiyona uyumlu olması gerektiğinden versiyon yenileme bedeli alınır.

MODÜL VE PAKETLERLE İLGİLİ NOTLAR

 • (1) Fatura modülü ile birlikte çalışır.
 • (2) Stok modülü ile birlikte çalışır.
 • (3) Ana modüller Muhasebe, Stok, Cari ve Fatura ile birlikte çalışır.
 • (4) Muhasebe, Kur Takibi ve Dövizli Raporlar ile birlikte çalışır.
 • (5) Muhasebe modülü ile birlikte çalışır.
 • "*" işaretli Raporlar ve Etiket Yazdırma modülleri ile Parti Takibi Opsiyonu kullanıcı sayısından bağımsız fiyatlandırılır, fakat birlikte kullanılacağı diğer modüllerin kullanıcı sayısı ile sınırlı olarak verilir.
 • Paket fiyatlarına ayrıca ücretlendirilmiş opsiyonlar dâhil değildir. Örnek : Parti Takibi Opsiyonu.
 • Raporlar modülü için ilave olarak talep edilen her rapor niteliğine göre ETA / Bayiimiz tarafından özel olarak fiyatlandırılır.
 • Ticari paketlere Kasa, Kartoteks, Dövizli Raporlar ve Kur Takibi modülleri dâhil edilmiştir.
 • Paket III, IV, V ve VIII alımlarında Banka modülü paketlere dahil edilmiştir.
 • Mali Müşavir Paketi alımlarında Miktarlı Muhasebe ve Kartoteks modülleri paketlere dâhil edilmiştir.
 • İlan Edilen fiyatların haber verilmeksizin değiştirilebilmesi hakkı saklıdır.
 • Bu fiyatlar bir sonraki fiyat listesinin yayınlandığı tarihten itibaren geçersizdir.

 

 

 

 

Ticari İşletmeler İçin ETA Paketleri

 

ETA Paket 1 Stok+Cari+Fatura
ETA Paket 2 Stok+Cari+Fatura+İrsaliye
ETA Paket 3  Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Çek/Senet
ETA Paket 4 Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Çek/Senet+İrsaliye
ETA Paket 5 Stok+Cari+Fatura+Çek/Senet
ETA Paket 8 Stok+Cari+Fatura+Muhasebe+Çek/Senet+Sipariş+İrsaliye
ETA Paket 9 Stok+Cari+Fat.+Çek/Senet+Sipariş+İrsaliye+Kasa+Banka+Dövizli Raporlar+Kur
ETA Paket 10 Stok+Cari+Fat.+Muh.+Çek/Senet+Sip.+İrs.+Rap.+Üretim+Kasa+Banka+Döv.Rap.+Kur
ETA Paket 11 Stk+Cri+Fat.+Muh.+Çek/Senet+İrs+Sip.+M4+Döv.M.+Bütçe+Rap.+Renk/Beden+
  Seri No+Parti Takibi+Kasa+Banka+Dövizli Raporlar+Kur Takibi

 

 

Mali Müşavir & Muhasebeciler İçin ETA Paketleri

   
ETA Mali Müşavir 1 Muhasebe+Bordro+işletme
ETA Mali Müşavir 2 Muhasebe+Bordro+işletme+Demirbaş 
ETA Mali Müşavir 3 Muhasebe+Bordro+İşletme+Mali Tablolar
ETA Mali Müşavir 4 Muhasebe+Bordro+işletme+Demirbaş+Mali Tablolar
ETA Mali Müşavir 5 Muhasebe+Bordro+İşletme+Mali Tablolar+Muhasebe Büro Otom.
ETA Mali Müşavir 6 Muhasebe+Bordro+İşletme+Mali Tablolar+Demirbaş+M.Büro Otom.
ETA Mali Müşavir 7 Muhasebe+Bordro+İşletme+Mali Tablolar+Demirbaş+M.Büro Otom.+
  Stok+Cari+Fatura+Miktarlı Muhasebe